www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Tvorivé dielne, súťaže

let balónom

Mestská knižnica Bojnice organizuje najmä pre deti a školskú mládež tvorivé dielne, rôzne literárne a výtvarné súťaže, najčastejšie pri príležitosti výročí narodenia spisovateľov ale aj iných osobností. Často sa to koná v spolupráci so základnou školu, základnou umeleckou školou a centrom voľného času.
deti-súťaž

Počas niekoľkoročnej histórie konania týchto súťaží mali najväčší úspech:
Poďme spolu lietať na krídlach fantázie s Julesom Vernom - víťazi boli odmenení letom v balóne
Rozprávková studnička Hany Zelinovej, súťaž pri príležitosti 95. výročia narodenia a 5. výročia úmrtia Hany Zelinovej, kedy spisovateľ Ondrej Nagaj odovzdal ceny.

Ten, kto jazyk používa zručne, vraví stručne - súťaž pri príležitosti 70. narodením Tomáša Janovica, ktorý vlastoručne odovzdal ceny

deti-súťažDobrý človek ide lesom, súťaž pri príležitosti 111. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia Ľuda Ondrejova.
V rozprávkovej krajine, na striebornej čistine rozprávkový stojí strom, dorast list za listom - súťaž pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského, keď ceny odovdal spisovateľ Peter Glocko, autor biografickej knihy o živote P.E.Dobšinského Rozprávkar a rozprávnica • Ako z gratulačnej karty, súťaž pri príležitosti 80. narodenín Jaroslavy Blžkovej.


Moja planéta - let víťazov v lietadle Pozri sa na moju planétu, ktorú vyhlásila knižnica v roku 2010 v spolupráci s europoslankyňou MUDr. Záborskou pri príležitosti Mesiaca knihy a 110. výročia narodenia a 66. výročia úmrtia Antoine de Saint Exupéry. Víťazi, ktorí obsadili 1. miesta - aj vo výtvarnej aj literárnej časti, vo všetkých vekových kategóriách, absolvovali vyhliadkový let z letiska Aeroklubu Prievidza. Bol to pre nich, ale aj pre pani riaditeľku, skutočný zážitok. Tá na chvíľočku aj pilotovala lietadlo. A tá nádhera zvrchu, bolo sa na čo pozerať...deti-súťaž Bojnice mojimi očami súťaž, vyhlásená pri príležitosti 645. výročia udelenia mestských práv. Zo všetkých 202 výtvarných a 42 literárnych prác boli odmenení na otvorení výstavy a na Galaprograme pre deti. Ceny do súťaže venovalo mesto, zoo, zámok, múzeum praveku, kultúrne centrum aj knižnica.
Krajina zázračno-súťaž knižnici Bojnice • Krajina zázračno literárna a výtvarná súťaž, vyhlásená pri príležitosti 60. narodením spisovateľa Daniela Heviera. Mala tri témy:
Čím chcem byť
List Danielovi Hevierovi
Aprílový Hugo

deti-súťaž

• Súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu má už svoju tradíciu. Mestská knižnica Bojnice už od školského roku 2005/2006 usporadúva pre triedy základnej školy súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu. V roku 2009/2010 vyhrali tretiaci s p. učiteľkou Beerovou, v školskom roku 2010/2011 sa knižnica snažila súťaž zatraktívniť. O víťazovi rozhoduje percento počtu čitateľov knižnice z celkového počtu detí v triede, ich aktivita ako aj účasť celého triedneho kolektívu na podujatiach mestskej knižnice.
• Súťaž Súťaž 650. výročie udelenia mestských privilégií súťaž 650. výročie udelenia mestských práv-Bojnice

Mesto Bojnice si v 2016 roku pripomínalo 650. výročie udelenia mestských privilégií. Oslávili sme ho aj prostredníctvom vedomostnej súťaže. Tvorili ju štyri kolá, pozostávajúce z troch otázok. Do zlosovania bol zaradený každý, kto správne odpovedal aspoň na 10 otázok. Správne odpovede s kontaktnými údajmi v Mestskej knižnici Bojnice alebo mailom (mail@mestskakniznicabojnice.sk) spolu 69 súťažiacich. Uzávierka súťaže bola 30. júna 2016.


deti-súťaž


Tvorivé dielne bývajú aj sprievodným podujatím hlasného či zážitkového čítania. Ich výsledky skrášľujú interiér knižnice.