www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Noc v knižnici Bojnice


Noc v knižnici

Noc s Andersenom sa koná už desiaty rok pri príležitosti narodenín Hansa Christiana Andersena. História vzniku Nocí v knižnici Bojnice má počiatok v roku 2005. Odvtedy knižnica vyhodnocuje súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu. Prvý raz sa víťazmi stali deviataci. Vďaka Poľovníckemu združeniu Bojnice, ktoré sponzorsky zapožičalo Chatu na Bohátke, odmenou deviatakom bol dvojdenný pobyt s nočnou literárnou hrou.


Ďalšie skúsenosti zamestnanci knižnice nadobudli ešte v ten istý rok. Prerobené a neobsadené podkrovie, plánované na komerčný prenájom využili počas leta na ubytovanie a zhodou náhod zabezpečili pre deti zo ZŠ v Banskej Bystrici týždňový pobyt - školu v prírode pod názvom Čarodejnícka škola Harryho Pottera.Noci v knižnici boli spočiatku realizované pre detské kolektívy, ktoré mali pobyt ako odmenu za celoročnú aktivitu.
V roku 2009 prvý raz knižnica zorganizovala podujatie pre jednotlivcov - čitateľov knižnice.

V roku 2010 prespalo vyše 4000 detí v 123. slovenských knižiciach a školách. V bojnickej knižnici ich bolo 25.


V roku 2011 v bojnickej knižnici bolo 27 čertov a anjelov.


V roku 2012 v bojnickej knižnici bolo 23 zvieratiek okrem 4 naozajstných....

V roku 2013 dostávalo 28 naj detí, po prvý raz ohodnotenie naj a konala sa aj prázdninová noc 2013 s desiatimi dievčatami.

V roku 2014 v bojnickej knižnici nocovalo 24 detí.

V roku 2015 bolo v bojnickej knižnici 18 detí. V skupine Zázračníc boli: najpoetka, najšéfka pošty, najpátračka, najzoológ, najspisovateľ, v skupine Lastovičiek: najčitateľka, najzlatíčko, najfanúšik, najpomahalka, v skupupine Hugov: najrýchlejšie evidovaný spáč, najrekordér-nocľažník, najpoštárka, najrýchlik, naj nočný čitateľ a v skupine Zmrzlinárov: Najspisovateľ, najhudobník, najfutbalista a najletec-konštruktér.

V roku 2016 dostalo 22 detí preukaz spáča s ohodnotením: najtriafačka, najbubeník, najpisárik, najilustrátor a najilustrátorka, najkamarát a najkamarátka, najlúštiteľ, najzoológ, najdriemač a najlezec po rebríku, najlezkyňa po rebríku, najrežisér, najochutnávač, najvýtvarník, najsníček, najodvážlivec, najmasérka a najkreslič.

V roku 2017, na 9. ročníku knižnice Bojnice nocovalo 23 detí. Noc bola venovaná 95. výročiu existencie knižnice.

V roku 2018, na 10. ročníku knižnice Bojnice nocovalo 22 detí. Noc bola venovaná výročiu existencie knižnice.

V roku 2019, na 11. ročníku knižnice Bojnice nocovalo 20 detí. Noc bola venovaná 190. výročiu narodenia grófa Jána Pálfiho.

V roku 2022, po dvoch rokoch absencie podujatí, sa konal 12. ročník Noci v knižnici a bol venovaný Karolovi Antonovi Medveckému.

V roku 2023 sa uskutočnil 13. ročník Noci v knižnici.

V roku 2024, na 14. ročníku Noci v knižnici s Andersenom v Bojniciach nocovalo 19 detí.

Do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom sa zapájajú knižnice v Českej repulike, v Poľsku, Rakúsku, Slovinsku i na Slovensku.