www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Rozprávková studnička Hany ZelinovejOndrej Nagaj Literárna a výtvarná súťaž v roku 2009 bola venovaná Hane Zelinovej

Súčasťou odmeny bolo aj stretnutie účastníkov súťaže so spisovateľom Ondrejom Nagajom.

Ondrej Nagaj
Víťazkou literárnej časti sa stala Danka Hlavatá s rozprávkou Jakubovo šťastie. Cenu jej odovzdal pán spisovateľ Ondrej Nagaj.
Porota to vo výtvarnej časti súťaže nemala vďaka množstvu prác ľahké. Víťazmi sa stali:

umiestnenie v kategórii do 7 rokov:

3. Tatiana Rudinská ZUŠ Bojnice

2. Rebeka Drozdová ZUŠ Bojnice

1. Lucia Soláriková ZUŠ Bojniceumiestnenie v kategórii do 10 rokov:

3. Louise Bellovičová ZUŠ Bojnice

2. Katarína Lojová ZUŠ Bojnice

1. Tatiana Hianiková Sebedražieumiestnenie v kategórii nad 10 rokov:

3. Janka Minichová CVČ Junior Bojnice

2. Evka Klányiová CVČ Junior Bojnice

1. Danka Hlavatá CVČ Junior Bojnice