www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Knižničná oberačka

plagát Panova flauta nesie sa krajom
zmoknutá kvíli v chladivom daždi
Trávy už stíchli...
bez dychu ležia
Iba vrany vykrikujú jesennú pieseň
veterným mlynom do ucha
Je po lete
Knižničná oberačka

Knižničná oberačka, názov podujatia...Zásluhou dvoch jabloniek zo siedmich rozprávkovníkov,, ktoré boli vysadené pri príležitosti 30. výročia existencie knižnice v súčasnej budove a krášlia letnú čitáreň, sa stáva tradíčným podujatím Knižničná oberačka. Už hneď prvú jeseň po vysadení odovzdali svoju úrodu. Zber sa uskutočnil s Veronikou Hoffmannovou a s ôsmakmi základnej školy, hosťom podujatia bol aj redaktor Marián Ondáš.

V roku 2018 bola oberačka spojená s uvítaním knihy Lucie Benkovej.

V roku 2019 boli hosťami pán Maliarik a jeho dcéra Ľubica. Súčasne sa v knižnici započali uskutočňovať výstavy.

V roku 2020 kvôli protipandemickým opatreniam sa oberačka neuskutočnila.
V roku 2021 sa uskutočnila 10.9.2021. V roku 2022 kvôli neúrode sme oberačku vynechali.
V roku 2023 sa uskutočnila 5.10.2023.

Ďakujeme jablonkám aj v mene detí a tešíme sa o rok.