www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu


Balík prekvapení Petra Pana

Súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu má už svoju tradíciu. Mestská knižnica Bojnice už od školského roku 2005/2006 usporadúva pre triedy základnej školy.


Cesta Petra Pana Iba prvý rok sa víťazom súťaže stala trieda z druhého stupňa ZŠ. Boli to ôsmaci s p. učiteľkou Vilmonovou. Odmenou im bol dvojdenný pobyt na chate Bohátka PZ Bojnice s množstvom súťaží. Nasledujúci rok žiaci p.učiteľky Rybanskej absolvovali na tej istej chate nočnú hru. Nočná súťažná trasa viedla popri pomníku horára Zajaca, takže bola spojená s množstvom zážitkov.


Cesta Petra Pana V školskom roku 2008/2009 sa rozhodovalo o šampiónovi medzi 1.B. a 2.A. triedou ZŠ s MŠ Bojnice. Zvíťazili druháci pani učiteľky Beerovej. Čitateľmi knižnice bolo 12 detí z triedy - polovica z celkového počtu žiakov. Samozrejme nemalú zásluhu na aktivite má pani učiteľka. Má sympatie knihovníčok. Veď spolu s deťmi absolvovala Cestu za balíkom prekvapení Petra Pana. Ním bola odmenená víťazná 2.A. Stretnutia druhákov ukončilo čítanie z knihy Astrid Lindgrenovej Leto na ostrove Saltkrakan.Cesta Petra Pana Okrem informačnej výchovy, ktorú absolvuje spravidla každá trieda základnej školy, sa zúčastnili dvoch besied o knihách - prečítali Danku a Janku Márie Ďuríčkovej a Rozprávky o psíčkovi a mačičke Josefa Čapka.Súťaž v knižnici Bojnice Boli aktívni aj na stretnutí s pánom spisovateľom Ondrejom Nagajom, kedy Timea okrem iného upozornila pána Nagaja, že jeho veľkí fanúšikovia čakajú na jeho podpis. V priebehu školského roka sa v knižnici dozvedeli o vianočných zvykoch na podujatí Zvoňte zvončeky aj o ilustrátoroch a ilustráciách na podujatí Farebný svet v rozprávkach. Druháčka Emka statočne prebdela tohtoročnú Noc v knižnici.