www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Prezentácie kníhV apríli 2009 vyšli dve knihy o Igorovi Rumanskom . Boli súčasťou jeho poslednej vôle. Ich slávnostná prezentácia sa konala 29.4. apríla v Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, 13. mája v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave a 28.5. v Mestskej knižnici v Bojniciach.


Milan Rúfus
Prezentácia kníh o Igorovi Rumanskom Logo k výstave I.R.

Slovo o pluku Igorovom
ťažko sa hovorí... veď slovom
nakoniec sa to ani nedá.
Maľuje maliar a je teda.

Slovo ho pritom nepokúša.
Čo oči vidia, chváli duša.
Srdce ktorému nedolieha
chlopňa, a tak ho všetko raní-
slávičí spev i škrekot vraní.

Prezentácia kníh o Igorovi Rumanskom To nie je chlopňa, je to neha.
Sebazáhubná nežnosť, páni,
je jeho vstupné.Preto ani
nereptá Bohu na jarmo.

Aj keď to možno nevysloví,
vie dávno, že Boh maliarovi
nepredá obraz zadarmo.

Milan Rúfus
Za Igorom Rumanským

Igor Rumanský u Milana Rúfusa Tvoj pluk odišiel do neba
. A mňa tu, Igor, bolí
tvoj márny zápas o seba.
Jak na Kosovom poli.

Ľudská tvár z Tvojich obrazov,
v oblohe zavesená,
hľadieva nadol
s extázou:
na zázrak Bytia - Zem,
triumf, hodný Jeho mena.

Dnes tá tvár, zemou zasypaná
díva sa nahor, ku hviezdam.

Chce, ako psíček,
keď je sám,
počuť hlas svojho Pána.

Venovanie Očenášovej-autorky kníh o I. Rumanskom A počúva Ho, počúva,
celá sa pritom chveje.
Až i Boh sa jej omlúva
za toho, ktorý bol
a teraz viac už nie je.

"Aj Boh má svojej úväzky.
Nedalo sa to inak."

I pohladí sám Nebeský
tvár človekovho syna.