www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00

Súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu 2009/2010

Čitateľsky najaktívnejšia trieda 2010

Mestská knižnica Bojnice už piaty školský rok v roku 2009/2010 usporiadala pre triedy základnej školy súťaž o čitateľsky najaktívnejšiu triedu. O víťazovi sa rozhodovalo medzi 1.B.,1. A. a 3.A. triedou ZŠ s MŠ Bojnice. Napokon väčšou účasťou zapísaných detí v knižnici zvíťazili tretiaci pani učiteľky Beerovej.Čitateľsky najaktívnejšia trieda 2010 Okrem informačnej výchovy, ktorú absolvuje spravidla každá trieda základnej školy, tretiaci knižnicu navštívili aj na troch besedách o prečítaných knihách : Už ho vezú od Ľudmily Podjavorinskej, Keď pôjdeš horou od Ľuda Ondrejova a Trojruža od Pavla Dobšinského.


Cesta Petra Pana Zúčastnili sa aj zážitkového čítania z knihy Daniela Heviera Futbal s papučou. Tretiačka Emka už druhý rok statočne prebdela Noc v knižnici. Nemalú zásluhu na aktivite má aj pani učiteľka. Spolu s deťmi si aj zasúťažila.

Čitateľsky najaktívnejšia trieda 2010 Víťazným podujatím bol Deň s červíkom Ervínom, podľa novej knihy Andrey Gregušovej. Deti si najskôr vypočuli príbeh ovocného červíka, ktorý po páde jablka zo stromu zažil dlhú dobrodružnú cestu. Potom rozbalili balík prekvapení, ktorý obsahoval sladkosti a množstvo úloh a nakoniec súťažili, rozdelení na päť skupín.
Čitateľsky najaktívnejšia trieda 2010 Zažili tak niektoré z útrap červíka Ervína. Nádvorie knižnice sa zmenilo v stolnú hru s herným plánom. Z každej skupiny 1 žiak bol hracou figúrkou, ktorá podľa šťastia ostatných spolužiakov v družstve postupovala. Nerozhodovalo len číslo, ktoré deti hodili hracou kockou, ale aj miesto, na ktoré sa dostala figúrka. Ich postup brzdila myška Eliška, žaba Gaba, sliepky, koza Elza, mláka či strúdľa. Opačne napredovať mohli, ak sa figúrka dostala k Jankovi, fúriku či jašteričke. Okrem toho získali aj rôzny počet bodov, za stanovištia.Čitateľsky najaktívnejšia trieda 2010 Ten rozhodol o víťazovi. Figúrka Maťko bola v cieli síce prvá, za čo získala aj 10 bodov, no počtom bodov ju predbehlo družstvo figúrky Nikolky, ktoré získalo až 18 bodov. Figúrke Dominik kocka prisudzovala najčastejšie postup len o 1 políčko, ale neskončila posledná. Úspešne sa do cieľa dostala aj figúrka Barbarka a Matúš. Za úsilie bolo každé družstvo na pamiatku odmenené.