www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Zážitkové čítanie, škola hrou v knižnici


Zážitkové čítanie je zaujímavý spôsob práce s literárnym textom, ktorý deťom sprostredkuje zážitok. Na rozdiel od hlasného čítania sa snaží rozvíjať širokú škálu vnímavosti pri čítaní, rozvíjať intelektuálne ale aj emocionálne vnímanie.
Takéto čítanie je zážitkom aj pre knihovníka, pre deti je čítanie vlastne aj škola hrou.


Knižnica Bojnice uskutočňuje zážitkové čítanie z kníh Jána Uličianskeho, Daniela Heviera, Gabriely Futovej, Romana Brata.

podujatie Peter Pan Okrem súčasných slovenských autorov sú v obľube aj:

• Putovanie za Petrom Panom
 na motívy J. M. Barrie

• Stretnutie s čarovnou rozprávkarkou
• Ole Zatvoročká
  na motívy H.CH.Andersena

podujatie Peter Pan • Leto na ostrove Saltkrakan
  na motívy Astrid Lindgrenovej

• Skamenený poklad Pókyho
 na motívy povestí o Bojniciach