www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00

Súťaž k 650. výročiu udelenia mestských práv

logo 650. výročia udelenia mestských práv mesta BojniceMesto Bojnice si tento rok pripomína 650. výročie udelenia mestských privilégií. Oslávime ho aj prostredníctvom vedomostnej súťaže, do ktorej ceny venuje mesto Bojnice. Tvoria ju štyri kolá, pozostávajúce z troch otázok. Správne odpovede s kontaktnými údajmi (adresou či mailovou adresou, číslom telefónu) môžte odovzdať v Mestskej knižnici Bojnice osobne, poštou (Hurbanovo námestie 61/68, 972 01 Bojnice) alebo mailom (mail@mestskakniznicabojnice.sk) napríklad aj prostredníctvom odpoveďového hárku. Uzávierka súťaže je 30. júna 2016.
Do zlosovania bude zaradený každý, kto správne odpovie aspoň na 10 otázok. Víťazi, ktorí budú vylosovaní spomedzi najúspešnejších súťažiacich, budú odmenení na galaprorame 3.9.2016. Súťažné otázky budú zverejnené v Bojnických zvestiach a na internetových stránkach mesta a mestskej knižnice. Odpovede na ne nájdete aj vo fonde mestskej knižnice.

1. kolo Bojnice a pravek

Prepoštská jaskyňa

1. Bojnice patria medzi lokality s najstarším paleolitickým osídlením na Slovensku. Sú považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku, o čom svedčia bohaté nálezy, ktoré tu boli objavené: vzácne kamenné nástroje, kosti mnohých pravekých zvierat i zvyšky pravekých ohnísk. Podľa nálezov si veľmi často pochutnávali na mäse akých zvierat?
2. V Bojniciach žila osobnosť, aktívna v literatúre, múzejníctve i v politike. Od konca leta 1933 bola aj starostom, politickou hlavou Bojníc. V roku 1927 táto osoba objavila jaskyňu z doby kamennej. Zomrela v Bojniciach v decembri 1937. Uveďte jej meno.
3. V roku 2007 vznikla v Bojniciach v lokalite “Prepoštská jaskyňa” náučná expozícia v prírode. Aký je jej názov?
2. kolo Bojnice a stredovek

1. Bojnický zámok vlastní hlavne vďaka zberateľovi a milovníkovi umenia, poslednému majiteľovi zámku grófovi Jánovi Pálfimu oltár. Do Bojníc sa však po krádeži v roku 1933 vrátil až v roku 1995. Nemá páru na Slovensku ani vo svete. Ktorý významný florentský maliar v 50. rokoch 14. storočia namaľoval súbor desiatich obrazov oltára?2. K najstarším sakrálnym pamiatkam regiónu Horná Nitra, po Bojnickom zámku druhou najvýznamnejšou dominantou mesta je kostol, pochádzajúci zo 14. storočia. Bol postavený v rokoch 1370-1380 v štýle gotiky a neskôr najmä barokovo upravený. Dnes tvorí cirkevný areál kostol, 2 kaplnky: sv. Jána Nepomuckého a sv. Michala archanjela, fara a Rajská záhrada. V stredoveku bol okolo kostola a kaplniek cintorín, ktorý plnil svoju funkciu nepretržite takmer 600 rokov, skoro až do 19. storočia. Akému patrónovi je zasvätený horeuvedený kostol?
Pamätná tabuľa hurbanovi slovenskí povstalci

3. V Bojniciach pod zámkom sa nachádza námestie, pomenované podľa jedného z členov Prvej Slovenskej národnej rady. Tvorili ju Ľudovít Štúr, J.M. Hurban a M.M. Hodža ako politickí predstavitelia národného života. Na ktorej budove v Bojniciach sa nachádza pamätná tabuľa, spojená s J. M. Hurbanom a slovenským povstaním 1848-1849?
3. kolo Bojnice a novovek

1. Bojnice sa hrdia najstaršou a rozlohou najväčšou zoologickou záhradou na Slovensku. Vznikla 1.januára 1950, pre verejnosť bola otvorená 1.4.1955. Vznik ZOO je úzko spojený s pracovníkmi zámku, vtedajšieho Krajského nitrianskeho múzea v Bojniciach pod vedením riaditeľa Floriána Hodála. Podnetom k vzniku ZOO bola skutočnosť, že už v roku 1943 bolo obyvateľom hradnej priekopy okolo zámku zvieratko menom Mišo, dar lesníka z Kľačna. Neskôr k nemu pribudla srnčia zver a jeleň Paľo. Aké zviera bolo prvým obyvateľom hradnej priekopy?2. Dôvodom umiestnenia výstavby nemocnice v Bojniciach boli vhodné klimatické podmienky, i to, že Bojnice sú kúpeľné mesto a v prípade ohrozenia vojnovým konfliktom bude nemocnica v závetrí. 27.4.1954 bol schválený úvodný projekt novostavby nemocnice. Základný kameň bol položený 17. 5. 1956. V ktorom roku bola nemocnica slávnostne uvedená do činnosti a koľko rokov majú v súčasnosti prví bojnickí novorodenci?Poštová schránka

3. Mesto, jeho vzhľad a život v ňom ovplyvňujú vo veľkej miere samotní jeho obyvatelia. Často obyčajní, aj veľmi málo známi. Napríklad Anton Gartčíg (15.1.1907-1.6.1945), najstarší syn Jozefíny a Štefana (kachliarskeho majstra, výrobcu kachlí). Mal rád prácu s drevom, maľovanie, chcel byť umelcom. Spolu s úspešným dnes na Slovensku známym sochárom Tiborom Bártfayom bol aj v Paríži. Spomienkou na Antona Gartčíga je poštová schránka, ktorú zhotovil pravdepodobne v roku 1938-39. Nachádza sa asi 200 m od zámku. Kde presnejšie sa nachádza poštová schránka?


Tešíme sa na Vaše odpovede.
4. kolo Bojnice a dnešok

1. Bojnice sú známe aj jednými z najstarších slovenských termálnych kúpeľov. Ich dnešná podoba sa viditeľne mení po roku 2001. V tom roku bola rekonštruovaná časť starých kúpeľov, liečebný ústav Mier, vrátane podkrovia, čím vzniklo 150 lôžok prvej kategórie. Pred ich odovzdaním do užívania, v noci 24.11.2001 prekvapil obyvateľov a návštevníkov požiar v týchto priestoroch. Nedošlo pri ňom k žiadnym zraneniam, i napriek výbuchu acetylénovej fľaše vplyvom tepla. Príjemnejším prekvapením pre numizmatikov a historikov bolo objavenie schránky starých mincí a textov, ktoré sa našli po obhliadke zhoreniska. Sympatické bolo ich ponechanenie a doplnenie o vtedajšie texty a mince. Mince akej meny boli vložené do schránky pri obnove podkrovia Liečebného domu Mier?Noc Bojnice z veze kostola

2. Najmä mladším obyvateľom mesta je málo známy fakt, že Bojnice vznili zlúčením dvoch samostatných obcí Bojnice a Dubnica. Prvá písomná zmienka o obci Dubnica je z roku 1244. Samotná história ale siaha do hlbšej minulosti. Obec mala svojich richtárov, pečatidlo, ktoré sa objavovalo od 17. storočia. Táto malá obec má svoje dejiny. Občianske združenie Klub Melenčiarov sa snaží o ich uchovanie. Ich pričinením existuje napríklad aj Náučný chodník Bojnice/Dubnica Hradište. Do akého dátumu existovala Dubnica ako samostatná obec?3. Dnešná podoba rekonštruovaného Hurbanovho námestia bezpochyby zatraktívnila vzhľad centra mesta. Trvala necelý rok. Skôr ako sa začalo s jeho obnovou, bolo potrebné vymeniť podzemné inžinierske siete. Vynovili sa plynárenské rozvody, uskutočnila sa rekonštrukcia vodovodu, splaškovej kanalizácie, telekomunikačných rozvodov i rozvody káblovej televízie. Úsilie všetkých zainteresovaných prinieslo výsledok: 27. apríla bolo Hurbanovo námestie slávnostne odovzdané a zároveň otvorilo letnú turistickú sezónu v meste Bojnice. V ktorom roku?