www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Dobrý človek ide lesom


Dobrý človek ide lesom

Knižnica ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili o množstvo prác, ktoré boli zaslané do literárnej a výtvarnej súťaže pre deti a mládež do 16 rokov pod názvom Dobrý človek ide lesom, vyhlásenej pri príležitosti 50. výročia úmrtia a 111. výročia narodenia Ľuda Ondrejova . Názov je podľa rovnomenných denníkových zápisov z Čierneho Balogu z roku 1952. Obsahuje postrehy aj úvahy, opisy prírody a jej krás, zvierat, ľudí pracujúcich v lese.

Porota v zložení: Mgr. Eva Poljaková, Veronika Hoffmannová a Katarína Gabrišová vybrala víťazov:

Dobrý človek ide lesom LITERÁRNE PRÁCE
próza
9-11 roční
1. miesto: Katarína Záhorská – SŠ Nitrianske Pravno, 5.A.
2. miesto: Martin Perniš – ZŠ Bojnice, 6.B.
3. miesto: Timea Mendelová – SŠ Nitrianske Pravno, 5.A.
12-15 roční
1. miesto: Veronika Dedíková – SŠ Nitrianske Pravno, 9.A
2. miesto: Michal Gálik – ZŠ Bojnice, 7.A.
Dobrý človek ide lesom 3. miesto: Jakub Bátora – ZŠ Bojnice, 7.A.
čestné uznanie – kolektívna práca 6.A., 6.B. – SŠ Nitrianske Pravno a Monika Wesserlová, 7.A.
poézia
9-11 roční
1. miesto: Daniel Weber – ZŠ Mierové nám. 255/27, Handlová
2. miesto: Paulína Miháliková – ZŠ Bojnice, 6.A.
3. miesto: Svetlana Pružinová – ZŠ Bojnice, 6.A.
12-15 roční
1. miesto: Kristína Čechová – ZŠ Bojnice, 8.A.
2. miesto: Kristína Ištvániková – ZŠ Bojnice, 9.A.
3. miesto: Dominika Zambojová – ZŠ Bojnice, 8.A.
čestné uznanie – kolektívna práca 6.A., 6.B. – SŠ Nitrianske Pravno
Dobrý človek ide lesom LITERÁRNO-VÝTVARNÉ PRÁCE
6-8 roční
1. miesto: Matej Greschner, 2.B., ZŠsMŠ Bojnice
2. miesto: Jakub Bezdek, 2.B., ZŠsMŠ Bojnice
9-10 roční
1. miesto: Miloš Žember, 9 ročný, ZŠ Opatovce nad Nitrou
2. miesto: Norika Cachovanová, 10 ročná, ZŠ Opatovce nad Nitrou
3. miesto: Andrea Šindlerová a Dalibor Rendek 9 ročná, ZŠsMŠ Bojnice a Alexandra Pánisová, 10 ročná, ZŠ Opatovce nad Nitrou
Dobrý človek ide lesom VÝTVARNÉ PRÁCE
3-5 roční
1. miesto: Emily Buday, 3 roky, ZUŠ Bojnice
2. miesto: Daniel Buday, 5 rokov, ZUŠ Bojnice
3. miesto: Simonko Pánis, 4 roky, ZUŠ Nitrianske Rudno
6-8 roční
1. miesto: Miroslav Herceg, 6 rokov, ZUŠ Nitrianske Rudno
2. miesto: Andrej Beseda, 7 rokov, ZUŠ Nitrianske Rudno
3. miesto: Natálka Tonhajzerová, 7 rokov, ZUŠ Bojnice
čestné uznanie :Simona Nemčeková, 8 rokov, CVČ Junior Bojnice
9-11 roční
1. miesto: Laura Miháliková, 11 rokov, ZUŠ Bojnice
2. miesto: Ivonka Kotianová 9 rokov, ZUŠ Bojnice
3. miesto:Tatiana Rudinská, 9 rokov, ZUŠ Bojnice
čestné uznanie: Terézia Juricová, 10 rokov, ZUŠ Bojnice
Dobrý človek ide lesom 12 - 15 roční
1. miesto: Renáta Dominiková, 13 rokov, ZUŠ Bojnice
2. miesto:Emma Bielokostolská, 12 rokov, ZŠ Handlová, Mierové námestie 235/27
3. miesto:Martina Ľachká, 12 rokov, ZŠ Energetikov, Prievidza
čestné uznanie: Nicol Pauková, 13 rokov, ZŠ Handlová, Mierové námestie 235/27
Špeciálne základné školy
1. miesto: Tamara Vašinová, 6.A.ŠZŠI Prievidza, 12 rokov
2. miesto: Vanesa Kotlárová, 7.A., 13 rokov ŠZŠI Prievidza
3. miesto: Nikola Šarközyová, 8,A., 15 rokov ŠZŠI Prievidza
čestné uznanie v kategórií ŠZŠ : Laura Cibuľová, 5.A., 12 rokov ŠZŠI Prievidza

Krásy domova

Dobrý človek ide lesom Sedím a hľadím na krásu tvoju,
mach nežne objíme nohu moju,
kvapky rosy stekajú po listoch stromov,
kde som, to je môj ozajstný domov.


Vôňa tvoja ma smelo chytá,
moja myseľ sa už nič nepýta,
obrysy tvojich stromov splývajú v diaľke s tmou,
smelo sa riadim s tvojou vôňou sladkou.


Dobrý človek ide lesom Hodváb zakryje hlúpe činy ľudí,
všetko živé sa ráno opäť vzbudí,
bežím a stopy vo vlhkej zemi moju cestu prezradia,
nájdem si lúku, kde ti moje kroky nevadia.


Ráno sa opäť stromy prebúdzajú,
kvapkou z listov ma nežne zobúdzajú.

Zázraky prianí uložené v púčikoch stromov,
ver mi, Ti si môj ozajstný domov.
Kristína Čechová, ZŠsMŠ Bojnice, 8.A.
Dobrý človek ide lesom Báseň o lese Les.
Miesto plné života,
plné krásy, ktoré ponúka príroda.
Uvidíš tu líšky, jelene aj plaché srnky,
začuješ spev vtákov, šum listov, žblnkot rieky.

Zvieratá tu našli ochranu a svoj domov,
pred vetrom, búrkami, chladom noci,
v jazierkach, jaskynkách, korunách stromov.

Všetko to vytvorila matka Príroda,
je to základ nášho života.
Bez nej by sme tu neboli,
bez stromov a kyslíka by sme umreli.

No, ale aká je naša odplata?
Odpadky a mŕtve zvieratá.
Tú krásnu prírodu si však musíme chrániť,
tie nemé tváre musíme brániť.

O čom hovorím, pochopíš,
keď tú krásu na vlastné oči uvidíš.
Vtedy však už môže byť neskoro
a ktovie, možno to bude čoskoro.

Dominika Zambojová, ZŠsMŠ Bojnice, 8.A.
Dobrý človek ide lesom Ticho
Kráčam pokojným lesom
v ohlušujúcom zvuku ticha.
Samotná vo svete nevídaných krás,
tu, kde len vietor je môj kamarát.
Nežne on pohládza moju slzami zaliatu tvár,
rozpráva príbehy lesa, tie stratené verše.
Tu, kde každý tvor svoje miesto má,
tu, kde všetci vítaní sme.
I každý strom i zviera šepce ľudským hlasom,
čo prináša nádej do beznádejných duší všetkých nás.
Tak stratená v oceáne nekonečných krás,
utápam svoj strach v slnečných lúčoch,
čo padajú na moju tvár.
Každý zvuk lesa je ten najkrajší dar
a ten stratený kúsok duše zavše sa vracia sám.

Kráčam pokojným lesom
v ohlušujúcom zvuku ticha.

A len tu vždy pokoj nachádzam.

Kristína Ištvániková, ZŠsMŠ Bojnice, 9.A.