www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Stretnutia nad čítanými knihami


knihy

K tradičným podujatiam knižnice Bojnice patria stretnutia nad prečítanými knihami. Ide o klasické besedy, pričom najzaujímavejšie sú so samotnými autormi. Či už spisovateľmi alebo aj ilustrátormi, prekladateľmi.Účastníci sa veľa dozvedia, vymenia si dojmy nielen o samotnom diele, ale aj o jeho vzniku, inšpirácií pre jeho tvorbu a samozrejme o samotnom pôvodcovi. Keďže nie vždy sa môže podujatia zúčstniť samotný autor, je na knihovníkovi, aby informácie sprostredkoval. Súčasťou podujatí sú aj hovorené bibliografie - informácie o ďalších knihách autora, prípadne žánrovo a obsahovo podobných dielach. Besedy o knihách MsK Bojnice uskutočňuje podľa plánu podujatí, výber je podľa návrhu knižnice na samotných vyučujúcich.


Často záujem o knihu podporí osobné odporúčanie či hlasné a zážitkové čítanie.


Knižnica Bojnice má dobrú spoluprácu so ZŠsMŠ Bojnice aj s jej školskou knižnicou. Od roku 1999 sa uskutočňuje každý rok štvrtý októbrový pondelok Medzinárodný deň školských knižníc. Bojnická mestská knižnica býva občasným hosťom na týchto podujatiach.

Sporadicky najmä pre dospelých čitateľov a návštevníkov knižnica uskutočňuje prezentácie kníh.