www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

VýstavyVýstavka prác detí ZUŠ Bojnice

Najčastejšími sprievodnými akciami podujatí či už pre deti alebo pre dospelých bývajú výstavy.

Vznikajú napríklad aj pri príležitosti návštev knižnice vzácnymi osobnosťami. Bola ňou aj výstava, keď knižnicu v Bojniciach navštívila karikaturistka a výtvarníčka Daniela Zacharová.
Inokedy vznikajú pri príležitosti vyhlásenia výtvarných súťaží pre deti, alebo aj inšpiráciou prečítanej knihy, ktorá najmä deti zvlášť zaujme.
Napríklad kniha Roalda Dahla Zázračný-prst.
Častými návštevníkmi knižnice sú aj pani učiteľky a ich žiaci zo ŠZŠI v Prievidzi, z nich najmä trieda autistov. Ich pani učiteľky s bohatou tvorivosťou často prácami detí vyzdobia aj vstupnú nástenku do knižnice:


Nástenka autistov ZŠI v Prievidzi Nástenka autistov ZŠI v Prievidzi Nástenka autistov ZŠI v Prievidzi Nástenka autistov ZŠI v Prievidzi Nástenka autistov ZŠI v Prievidzi Nástenka autistov ZŠI v Prievidzi