www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc 2010 Bojnice

Medzinárodný deň školských knižníc po prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, roku 1999. Odvtedy sa oslavuje každý rok štvrtý októbrový pondelok.

Knižnica Bojnice má dobrú spoluprácu so ZŠ s MŠ Bojnice aj s jej školskou knižnicou. V roku 2010 v rámci podujatia Medzinárodný deň školských knižníc navštívila Základnú školu s materskou školou v Bojniciach, aby sa bližšie predstavila žiakom a pedagógom školy.Medzinárodný deň školských knižníc 2010 Bojnice

Knihovníčky mestskej knižnice deťom predstavili služby knižnice, porozprávali v krátkosti niečo z histórie budovy, v ktorej dnes knižnica sídli, predstavili bližšie samotnú inštitúciu, najmä priblížili súťaže, ktoré organizuje, prečítali úryvka z troch ich obľúbených kníh. Boli nimi Matilda a Danny – majster sveta od Roalda Dahla, Leto na ostrove Saltkrakan Astrid Lindgrenovej, ale aj knihy: Petra Gibeyho Byť dráčikom je úžasné, Romana Brata a Gabriely Futovej Zmätené dvojičky zo slepej uličky, Steva Barlowa a Steva Skidmora Dobrí riťjeri.

Z tejto návštevy sa pomaly stáva tradícia, pretože podobne aj v roku 2011 bola knižnica pozvaná do školy. Hosťami podujatia bola na prvom pavilóne školy - ročníky 1. - 4. p. riaditeľka školy PaedDr. Eva Rybárová a pán Ing. Marián Krčík.

Nielen bojnické knihovníčky čítali. Aj žiaci si v tento deň doniesli do školy svoju obľúbenú knihu. Ale len tí najodvážnejší z jednotlivých tried sa predviedli a tak si všetci účastníci stretnutia vypočuli ukážky z ich obľúbených kníh. Odzneli: Dobrodružstvá Toma Sawyera, Rozprávky Barda Beedla, z edície Príšerná veda titul Krv, kosti a vnútornosti, Ezopove bájky, Rozprávky o vílach a medzi najzaujímavejšie patrilo aj čítanie prváčky podľa obrázkov z knihy Rozprávky o zvieratkách od Sutejeva... Sme radi, že mnohé deti radi čítajú a nehanbia sa to ukázať. Veríme, že im pozitívny vzťah k čítaniu vydrží po celý život.