www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00

Noc v knižnici Bojnice rok 2018

Noc v knižnici Bojnice 2018

V roku 2018 sme sa rozhodli usporiadať Noc v knižnici trochu iným spôsobom – pozvali sme deti, ktoré majú naozaj záujem o literatúru a čítajú počas celého roka. Pozvanie na podujatie, ktoré sa konalo v piatok 23. marca 2018 od 18:00 h prijalo 22 detí.Noc v knižnici Bojnice 2018

Čakali ich pútavé pohybové aktivíty – súťaže, dramatizované čítania, hry aj nočná s vyhľadávaním kníh a úlohami s baterkou, tvorivé dielne.

Noc v knižnici Bojnice 2018

Keďže nikto z knižnice neušiel, prenocovalo 22 detí a všetci dostali tradične preukaz spáča. Tešíme sa na budúci rok, na marcovú Noc s Andersenom.