www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Iné aktivityNoc v knižnici

K obľúbeným podujatiam najmä medzi deťmi patrí Noc v knižnici. História jej vzniku má počiatok v roku 2005.


K zvláštnym formám podujatí patria čitateľské maratóny . Knihovníčky sa ich snažia skorigovať, aby neboli iba súťažami rýchleho čítania, ale aby išlo aj o vnímanie obsahu prečítaného, zážitku z prečítaného a vytvoreniu návyku čítať . Knižnica v spolupráci so Základnou školou s materskou školou v Bojniciach sa zapojila o prekonanie slovenského rekordu v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.Sprievodným podujatím väčšiny akcií sú menšie a väčšie výstavy. Či už z tvorby detí, ktoré sa zapoja do súťaží, vyhlásených knižnicou alebo ilustrátorov, výtvarníkov a iných umelcov, ktorí knižnicu osobne alebo sprostredkovane navštívia.Pre deti, ktoré knižnicu radi navštevujú aj cez prázdniny, sú určené prázdninové pondelky .Knižnica sporadicky uskutočňuje prezentácie kníh a vyhlasuje rozličné ankety. Aktívne sa zapája aj do celoslovenských, najmä tých, ktoré sú zamerané na knihy a spisovateľov roka.