www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Špeciálne dokumenty
BROŽÚRY
Názov Info

biblia
Sväté písmo pre každého ~ Texty, obrazy, komentáre
časopisy
Revue svetovej literatúry
Účesy ~ Žena a život - Zvláštní číslo
Najlepšie bylinky ~ Rebecca
Ufomagazín
Ufomagazín
Ufomagazín
Ufomagazín
Ufomagazín
Ufomagazín
Ufomagazín
Ufomagazín
Ufomagazín
Ufomagazín
Ufomagazín
Huby ~ Ročenka slovenských a českých hubárov
Pyramída ~ Z našej prírody - úžitkové rastliny
Pyramída ~ Z našej prírody - ohrozené rastliny
SLOVO ~ 2002/1 MARUŠIAK, Ondrej
SLOVO ~ 2000/3 MARUŠIAK, Ondrej
SLOVO ~ 2000/2 MARUŠIAK, Ondrej
SLOVO ~ 2002/2
Rak ~ Ročník 11, 3/2006
cyklistické trasy
Jeseník
dejiny Prievidze
Jedno storočie v Prievidzi JPG PDF Jelínek-Gubič-Kližan
Vzbura prievidzských žien
doprava
Zákon o cestnej premávke ~ Vykonávacia vyhláška
100 rokov železníc na hornej Nitre
Poradca 2012/10 ~ Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
drogy
Kultúra a primárna prevencia závislostí
Kultúra a primárna prevencia závislostí
Kultúra a prevencia drogových závislostí
Čistý deň. Štvrťročník pre všetkých ~ správania - zdravo, pozitívne a harmonicky
Kultúra a primárna prevencia závislostí
Sociálna prevencia ~ Ročník 1, 2/2006
Sociálna prevencia ~ Ročník 1, 3/2006
Činnosť a výsledky ~ The Council of Europe Activities and Achievements
Rada Európy
Prvé mesiace v Európskej únii ~ na vzťah občanov Slovenska k EÚ
Slovensko a Európska únia ~ O vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
Inštitúcie a orgány Európskej únie ~ Čo nám prináša Zmluva z Nice?
Slovensko a Európska únia HAJŠEL, Robert
Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli
Slovensko na ceste do Európskej únie ~ Slovensko a Európska únia
ABC komunitárneho práva
Verejná kontrola fondov EÚ ~ rozhodovania a nezávislej kontroly ZAMKOVSKÝ, Juraj
fyzika
Stredoškolská fyzika 1
hry spoločenské
Hry so Slovenskou poštou
hudba
Súvislosti. Odkazy súčasníkom
jedlo
Špeciality z bryndze
Jeruzalem
Palestina
knihovníctvo
Knižnica pre mládež mesta Košice
kostoly
Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a ~ Ikonografia výtvarnej výzdoby MATÁKOVÁ, Barbora
kriminalita
Sociálna prevencia ~ Ročník 1, 1/2006
liečenie
Co nám chybí
Ľudové liečenie na Slovensku
literatúra pre mládež
Jeanne, Johanna, Jana BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana
literatúra slovenská
Tvorcovia detskej knihy
Bojnické reminiscencie
Bibiana ~ Ročník 11, 3-4/2004
matematika
Exponenciálne rovnice (1. diel) ~ Exponential equations (volume 1) OLEJÁR, Marián
mestá
Nováky
Jesenicko
Oravský hrad LAŠUT, Filip
Bodružal ~ Drevené chrámy v slovenskej časti KAZIMÍROVÁ, Helena
mestá družobné
Jeseník
Vincenz Priessnitz 1799-1851
Vincenz Priessnitz
Vincenc Priessnitz ~ 200 let od narození
mesto Bojnice
50 rokov organizovanej hádzanej v Bojniciach
Bojnický vínny dom
40 rokov základnej umeleckej školy v Bojniciach
Kúpeľné mesto Bojnice na prelome tisícročí.
Bojnice
Bojnice a okolie
ochrana prírody
Les a povodne ~ Les a sucho
Živý les ~ Lesy a vtáky FIALA, Jozef
Jednorazové nápojové obaly škodia viac ako vratné fľaše
Kam s odpadom?
Malé vodné elektrárne
Chránené územia Slovenska
Zoologická záhrada Bojnice ~ The Annual Report
Zoologická záhrada Bojnice ~ Yarsrreport 1990-1991
Využitie obnoviteľných zdrojov a zvýšenie využitia
Komfortné bývanie bez kúrenia
Energie větru
Veľké Kozmálovce
Príroda je život
Vytápění a ohřev vody zemním plynem
Bioplyn
Zásady výstavby nízkoenergetických domů
ochrana spotrebiteľa
Spotrebiteľský slovník v Braillovom písme
osobnosti
Nositelia Grand Prix BIB ~ Grand Prix BIB Winners JPG Grand Prix BIB
počítače
Slovník sieťových pojmov
Slovník sieťových pojmov
politika
Fakty a ilúzie o neutralite
Malý volebný slovník CHOVANEC, Jaroslav
Referendum vo svete BÚTORA, Daniel
Základy demokratických volebných systémov
Spoločná bezpečnostná a zahraničná politika
25 členských štátov v Európskej únii
Ako uplatňovať rodové hľadisko
Európsky parlament v niekoľkých obrazoch
Rada Európy a ochrana ľudských práv
Rada Európy a ľudské práva
Európsky súd pre ľudské práva ~ v slovenčine
Europe direct
Slovensko a Európska únia
Slovensko 2008
Národná správa o kultúrnej politike Slovenskej republiky
pošta
MAGNA VIA ~ spojenia európskych krajín
prijímacie skúšky
Zbierka okruhu otázok na prijímacie skúšky ~ Právnická fakulta
pútnické miesta
Marianka - pútnické miesto
rod Pálfiovcov
Pálfiovský rod. Pálfiovci v Bojniciach ~ a zbierky. Zborník príspevkov zo sympózia JPG PDF
rozprávky
Perpetua LENHART, Jozef
Kto nosí kominárom šťastie GLOCKO, Peter
Kto nosí kominárom šťastie GLOCKO, Peter
Chyba v programe ~ Hra pre deti BACHRATÝ, Radek
Chlapec Simeon MILČÁK, Ján
ručné práce
Vyšívání
spomienkové zápisy
Moja cesta do Francie a Anglie MEDVECKÝ, Karol Anton
umenie
Bibiana ~ Ročník 10, 4/2003
Bibiana ~ Ročník 10, 1/2003
Bibiana ~ Ročník 11, 1/2004
USA
Portrét USA
výstavy
Španielske umenie zo slovenských zbierok ŠTĚPÁNEK, Pavel
Jánošík v ľudovom umení
záhradkárstvo
Magazín záhradkára 2
Magazín záhradkára 3
Poradca záhradkára 26 KETTMANONOVÁ, Katarína
Poradca záhradkára 25
Celoročná ochrana záhradných plodín MATLÁK, Juraj
Poradca záhradkára 29
zámok Bojnice
Prírastky 1980-1990 ~ Huňadyho sála Bojnického zámku PAPCO, Ján
Múzeum v Bojniciach
Sprievodca po expozíciách múzea
Zámok Bojnice
zborníky
Studia Bibliographica Posoniensia PORIEZOVÁ, Miriam
Studia Bibliographica Posoniensia PORIEZOVÁ, Miriam