www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok - Piatok 9:00-17:00 Streda 9:00-18:00 Sobota 8:00-12:00
Budova knižnice - prenájom -podkrovie

Zmluvy - povinné zverejňovanie

Podľa zákona č. 546/2010 zbierky zákonov:


od 1.7. 2016 je MsK zlúčená, nástupníckou organizáciou je KC Bojnice, p.o.m.

Zmluvy - nájomné


2016

• O nájme krátkodobom č.1/2016-V. Svitok

• O nájme krátkodobom č.2/2016-D. Maliarik

• O nájme krátkodobom č.3/2016-V. Svitok

• O nájme krátkodobom č.4/2016-M. Kaprál

• O nájme krátkodobom č.5/2016-A.Ambrózová

• zlucenie organizácii-P. D. Maliarik k 1/2014

• zlucenie organizácii-VSG SLOVAKIA s.r.o. k 1/2012


2015

• O nájme krátkodobom č.1/2015- Ing. M.Lekýr

• O nájme krátkodobom č.2/2015- P.Blaho

• O nájme krátkodobom č.3/2015- Ing. M.Lekýr

• O nájme krátkodobom č.4/2015- Komplex centrum

• O nájme krátkodobom č.5/2015- Ing. M.Lekýr

• O nájme krátkodobom č.6/2015- J. Chaba

• O nájme krátkodobom č.7/2015- VSG SLOVAKIA, s.r.o.

• O nájme krátkodobom č.8/2015- Ing. M.Lekýr

• O nájme krátkodobom č.9/2015- V. Svitok

• O nájme krátkodobom č.10/2015- K. Maliková

• Doplnok č.1/2015 Zmluvy o nájme 1/2012-VSG Slovakia s.r.o

2014

• Doplnok č.1/2014 Zmluvy o nájme 1/2012-VSG Slovakia s.r.o

• O nájme č.1/2014-p. D. Maliarik

• O nájme krátkodobom č.1/2014- M.Mečiar

• O nájme krátkodobom č.2/2014- Vatel, s.r.o.

• O nájme krátkodobom č.3/2014- Ing. M.Lekýr

• O nájme krátkodobom č.4/2014- B. Wurstová

• O nájme krátkodobom č.5/2014- štúdio Tuhar

2013

• Doplnok č.1/2013 Zmluvy o nájme 1/2012-VSG Slovakia s.r.o

• O nájme krátkodobom č.1/2013-Ing. M.Lekýr

• O nájme krátkodobom č.2/2013-Ing. M.Lekýr

2012

• O nájme 1/2012-VSG Slovakia s.r.o

• O nájme krátkodobom č.1/2012-Ing. M.Lekýr

• O nájme krátkodobom č.2/2012-Ing. M.Lekýr

• O nájme krátkodobom č.3/2012-Ing. M.Lekýr

2011

• O nájme č. 1/2011-VSG Slovakia s.r.o

• O nájme č. 2/2011-VSG Slovakia s.r.o

• O nájme č.3/2011-Z. Cipovová

• O nájme krátkodobom č.1/2011-Ing. M.Lekýr

Zmluvy - obchodné

2016

• Zmluva o dielo-BOZP.

2013

• Zmluva o vkladovom účte SLSP a.s.

• Zmluva o vkladovom účte SLSP a.s.

• Dodatok zmluvy o zemnom plyne-SPP a.s., Bratislava

• Zmluva o komunálnom odpade-TS Bojnice, p.o.m.

Zmluva so Slovak Telekom a.s., Bratislava, p.o.m.

2012

• Zmluva o vkladovom účte SLSP a.s.

2011

• Dodatok zmluvy o zemnom plyne-SPP a.s., Bratislava

• Poistná zmluva-Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava

Zmluvy - granty

2015

• Zmluva o grant MK SR 2015 - podujatia Krajina zázračno

• Zmluva o grant MK SR 2015 - kultúrne poukazy

>• Zmluva o grant MK SR 2015 - knihy

2014

• Zmluva o grant MK SR 2014 - podujatia Krása nevídaná

• Zmluva o grant MK SR 2014 - technika - počítače

• Zmluva o grant MK SR 2014 - knihy

2013

• Zmluva o grant MK SR 2013 - podujatie J. Blažková

• Zmluva o grant MK SR 2013 - technika - ozvučenie

• Zmluva o grant MK SR 2013 - knihy

2012

• Zmluva o grant MK SR 2012 - knihy

• Zmluva o grant MK SR 2012 - podujatie Ľ. Ondrejov

2011

• Zmluva o grant MK SR 2011 - knihy