www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Marián Krčík


Marián Krčík

Ing. Marián Krčík, rodák a obyvateľ Bojníc, sa po odchode do dôchodku začal venovať aj literárnej tvorbe. Píše literatúru faktu. Okrem už vydaných kníh: Fáračky a smoking, Smoking a fáračky, Testament grófa Pálffyho, Legenda o písaní testamentu grófom Pálfim, Antrax a Veterinárka je v rukopise jeho kniha Transfúzia. V roku 2010 by mali vyjsť aj ďalšie knižné dvojičky Prieval a Výbuch. Na audiozázname sa nachádzajú bližšie informácie o zatiaľ poslednej vydanej knihe Antrax.


Nemáte flash player!

Zdá sa, že nemáte nainštalovaný flash player. Ak chcete počuť zvukové nahrávky, kliknite prosím sem a nahrajte si ho.


• Ako vznikla kniha Antrax - autor Marián Krčík
• Veterinárka Paulínka - hlavná protagonistka príbehu
• Ako knihu vnímajú odborníci:
- mikrobiológovia:
Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor - Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Prof. MVDr. Ján Kuruc,PhD., Zdravotnícka fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Prof. MVDr. Štefan Šimko, CSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
- riaditeľ vydavateľstva Matice slovenskej Mgr. Stanislav Muntág
-spisovateľ Ladislav Ťažký

zhováral sa redaktor Marián Ondáš