www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Cenník služieb

Knižnica Bojnice služby letnej čitárne

Zápisné

Deti do 15 rokov 1,00 €
Študenti 2,00 €
Dospelí 3,00 €
Jednorázová výpožička 1,50 €
Jednorázové zápisné-prezenčné výpožičky 1,50 €
(max 15 absenčných výpožičiek/rok)
Knižnica Bojnice služby

Upomienky

Poplatok z omeškania 1,00 €
Prvá upomienka 1,50 €
Druhá upomienka 2,50 €
Tretia upomienka 3,50 €
Riaditeľská upomienka 7,00 €
(za každý dokument osobitne)
Knižnica Bojnice služby

Sankčné poplatky používateľov za porušenie výpožičného poriadku

Využívanie služieb bez čitateľského preukazu 0,20 €
Strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu 0,50 €
Neoznámenie zmeny bydliska, zamestnávateľa 1,50 €
Manipulačný poplatok za následné knižničné spracovanie 3,00 € pri strate dokumentu
Poškodenie čiarového kódu 1,00 €
Knižnica Bojnice služby


Zhotovenie xerografických kópií a tlač (čiernobiele/farebné)

1 strana A4 jednostranne 0,25/0,50 €
1 strana A4 obojstranne 0,40/1,00 €
1 strana A3 jednostranne 0,35/1,10 €
1 strana A3 obojstranne 0,65/2,00 €

Knižnica Bojnice služby

Poplatky za Internet

pre registrovaných používateľov bezplatne
pre neregistrovaných používateľov do 30 minút 0,80 €
každých ďalších načatých 30 minút 0,50 €

Použitie PC

do 30 minút 0,80 €, každých ďalších načatých 30 minút 0,50 €

Knižnica Bojnice služby

Väzba

hrebeňová väzba do 25 strán 0,70 €
hrebeňová väzba do 50 strán 1,00 €
hrebeňová väzba 51-100 strán 1,50 €

Laminovanie

A4 1 str. 1,00 €

Skenovanie

1 strana A4 - 0,15 €
1 strana A3 - 0,25 €