www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00

Cenník služieb

Knižnica Bojnice služby letnej čitárne

Zápisné

Deti do 15 rokov 1,00 €
Študenti 2,00 €
Dospelí 3,00 €
Jednorázová výpožička 1,00 €
Jednorázové zápisné-prezenčné výpožičky 1,50 €
(max 15 absenčných výpožičiek/rok)
Knižnica Bojnice služby

Upomienky

Poplatok z omeškania 0,50 €
Prvá upomienka 1,00 €
Druhá upomienka 2,00 €
Tretia upomienka 3,00 €
Riaditeľská upomienka 6,00 €
(za každý dokument osobitne)
Prvá súdna upomienka 16,60 €
Druhá súdna upomienka +3,32 €
Knižnica Bojnice služby

Sankčné poplatky používateľov za porušenie výpožičného poriadku

Využívanie služieb bez čitateľského preukazu 0,20 €
Strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu 0,50 €
Neoznámenie zmeny bydliska, zamestnávateľa 1,50 €
Manipulačný poplatok za následné knižničné spracovanie 3,00 € pri strate dokumentu
Poškodenie čiarového kódu 1,00 €
Knižnica Bojnice služby


Zhotovenie xerografických kópií (čiernobiele)

1 strana A4 jednostranne 0,15 €
1 strana A4 obojstranne 0,30 €
1 strana A3 jednostranne 0,25 €
1 strana A3 obojstranne 0,50 €

Knižnica Bojnice služby

Tlač

len do veľkosti A4 zo samostatných (nie viazaných listov)
1 strana A4 čiernobiela 0,20 €
1 strana farebná od 0,90 €

Poplatky za Internet

pre neregistrovaných používateľov za každých načatých 30 minút 0,50 €

Použitie PC

každých načatých 30 minút 0,50 €
Knižnica Bojnice služby

Väzba

hrebeňová väzba do 25 strán 0,50 €
hrebeňová väzba do 50 strán 0,80 €
hrebeňová väzba 51-100 strán 1,20 €

Laminovanie

A4 1 str. 1,00 €

Skenovanie

1 strana za 0,15 €