www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Služby pre verejnosť


V budove mestskej knižnice Bojnice sa poskytujú služby čitateľom aj verejnosti:


Službacena €

A4 tlač čiernobiela a čiernobiele kópie jednostranné0,25
A4 tlač čiernobiela a čiernobiele kópie obojstranné0,40
A4 farebná tlač jednostranná 0,50
A4 farebná tlač obojstranná 1,00
A3 tlač čiernobiela a čiernobiele kópie0,35
A3 tlač čiernobiela a čiernobiele kópie obojstranné0.65
A3 farebná tlač jednostranná 1.10
A3 farebná tlač jobojstranná 2.00
skenovanie 1 strana A40,15
skenovanie 1 strana A30,25
internet pre registrovaných čitateľov0,00
internet pre neregitrovaných čitateľov - prv7ch začatých 30 minút0,80
internet pre neregitrovaných čitateľov - každých začatých ďalších 30 minút0,50
použitie PC každých začatých 30 minút0,50
A4 laminovanie1,00
hrebeňová väzba do 25 strán podľa druhu hrebeňa a fólie 0,70
hrebeňová väzba do 50 strán podľa druhu hrebeňa a fólie1,00
hrebeňová väzba 51-100 strán podľa druhu hrebeňa a fólie1,50