www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00

Služby pre verejnosť


V budove mestskej knižnice Bojnice sa poskytujú služby čitateľom aj verejnosti:


Službacena €

A4 tlač čiernobiela a čiernobiele kópie jednostranné0,10
A4 tlač čiernobiela a čiernobiele kópie obojstranné0,20
A4 farebná tlač jednostranná 0,70
A3 tlač čiernobiela a čiernobiele kópie0,20
A3 tlač čiernobiela a čiernobiele kópie obojstranné0,30
skenovanie 1 strana0,15
internet pre registrovaných čitateľov0,00
internet pre neregitrovaných čitateľov - každých začatých 30 minút0,50
použitie PC každých začatých 30 minút0,50
A4 laminovanie1,00
hrebeňová väzba do 25 strán podľa druhu hrebeňa a fólie 0,50
hrebeňová väzba do 50 strán podľa druhu hrebeňa a fólie0,80
hrebeňová väzba 51-100 strán podľa druhu hrebeňa a fólie1,20