www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Pohľadnice


Mestská knižnica Bojnice má v ponuke predaja široký sortiment pohľadníc: gratulačné, detské, humorné, Bojníc, Slovenska, aj hracie:


TypNázovcena €

A7Bojnice – skladačkové0,93
A6Bojnice0,07 – 0,20
A6 detské0,07 – 0,20
A6gratulačné0,07 – 0,20
A6humorné0,07 – 0,20
otváraciegratulačné0,37 – 1,40
otváraciehumorné0,37 – 1,40
otváraciekondolenčné0,37 – 1,40
otváracienarodenie bábätka0,37 – 1,40
otváracieprimičné0,37 – 1,40
otváraciepromočné0,37 – 1,40
otváraciesvadobné0,37 – 1,40
listinygratulačné1,16
listinysvadobné1,16
hraciegratulačné1,00 - 1,89
hraciesvadobné1,00 - 1,89

Pohladnice Pohladnice Pohladnice Pohladnice Pohladnice Pohladnice