www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Miroslav Regitko

Miroslav Regitko

Srdečný a slnečný deň zažili žiaci z 2. a 4. ročníka ZšsMŠ Bojnice s výtvarníkom Miroslavom Regitkom. . V stredu 28. novembra sa uskutočnilo posledné autorské stretunutie v rámci projektu Čítame, aby sme žili, ktoré podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Ilustrátor a karikaturista porozprával deťom o svojej práci. Od stredoškolských čias ilustroval časopisy. Jeho talent a odhodlanie ísť za svojím cieľom ho priviedli až na VŠVU, kde vyštudoval odbor voľná grafika a knižná tvorba u akademického maliara Dušana Kállaya. Absolvoval v roku 1995 ako 30-ročný.
Miroslav Regitko

Do roku 1990, kedy vznikali nové vydavateľstvá, ilustruje učebnice, obaly hudobných CD, obaly cukroviniek, detskú literatúru a detský časopis Fifík. Od jeho začiatku preň za takmer 30 rokov namaľoval neskutočných vyše 30-tisíc ilustrácii. Z jeho dielne je aj emblém Šalianskeho Maťka - celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej povesti.
Miroslav Regitko

Miro Regitko často chodí na besedy s mladými čitateľmi z celého Slovenska. Počas nich im vždy niečo namaľuje, čo je pre nich asi najväčší zážitok, keď vidia, ako rýchlo vzniká kresba pod jeho rukami na čistom bielom papieri. Takto to bolo aj u nás v Bojniciach, nikto neodišiel naprázdno, nádherné ilustrácie (podľa želania) sa ušli každému žiakovi, pani učiteľkám i knihovníčkam. Deťom sa ani nechcelo ísť zo školy domov, takto ich dokázal svojím umením „očarovať“ ocenovaný slovenský výtvarník. Zistili sme, že miluje svoju rodinu. Má rád život, deti, Fifíka, priateľov, dobré jedlo, film, umenie, smiech aj slnko, ktoré má aj v duši. Tešíme sa na ďalšie spoločené stretnutie.