www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Daniel Hevier

„Musí to byť krásne, aby decká po prečítaní volali: Ešte! Ešte! Musí to byť také neuveriteľné, že tomu hneď každý uverí! Musí to byť napísané nehorázne, čiže s nehou, ale rázne! Ak je to smiešne, nech to nie je na smiech, a ak je to smutné, nech to nie je do plaču"
Daniel Hevier

Daniel Hevier-program v KC Bojnice

Osobné stretnutia s majstrami pera nepochybne patria medzi najzaujímavejšie cesty ako zaujať deti, vzbudiť v nich záujem, vytvoriť vzťah k spisovateľovi, jeho tvorbe, tým aj ku knihe a literatúre.

A takéto zaujímavé stretnutie uskutočnila Mestská knižnica Bojnice v bojnickom kultúrnom centre. V kinosále 330 žiakov ZŠsMŠ Bojnice privítalo obrovským potleskom "rodáka " Dana Heviera, slovenského básnika, prozaika, dramatika, scenáristu, textára piesní a mimoriadne populárneho autora medzi deťmi a mladými ľuďmi. Aj keď sa v Prievidzi nenarodil, strávil tu mladosť a hlási za rodáka Prievidze.

Daniel Hevier-zapis v kronike knižnice

Do dnešného dňa napísal, preložil a zostavil desiatky kníh, vyše stovky pesničkových textov a takmer tisíc rozprávok. Amatérsky sa tiež venuje výtvarnému umeniu, fotografovaniu, hraniu na klavíri a skladaniu pesničiek pre vlastnú potrebu.

Do Bojníc zavítal s úsmevno-umeleckým programom, v ktorom hovoril nielen o tajomstvách spisovateľskej profesie, o školských rokoch, ktoré prežil v Prievidzi, ale aj zahral a zaspieval svoje piesne a netradičným - rapovým - spôsobom vo vlastnoručne pomaľovanej košeli predniesol svoju tvorbu, čo sa veľmi páčilo deťom a tým ich inšpiroval k tvorivosti.

Výbrali sme z domácich úloh piatakov triedy p. uč. Nedeljakovej bojnickej základnej školy- list priateľovi:


V stredu 15.októbra 2008 sme boli na besede s Danielom Hevierom. Spieval nám, recitoval a aj rapoval. Pri spievaní hral na klavíri. Daniel Hevier píše už asi 30 rokov knihy. Písal aj do rozhlasu. Tam pracovala aj jeho terajšia manželka Maruška.

Začal tvoriť v 8. triede ZŠ pre svoju frajerku. Ale tá nie je jeho manželkou. Ako študent gymnázia založil kapelu. A veru aj náš pán učiteľ Nikmon hral v nej na bicie nástroje. Daniel Hevier napísal aj texty k piesňam (Reklama na ticho...)

Terezka Hrabovská, 5.B

Milý Tomáš!

V stredu 15. októbra zavítal do nášho mesta spisovateľ Daniel Hevier. Všetci žiaci našej školy sa s ním stretli na besede. Dozvedeli sme sa, že napísal vyše 100 kníh a asi 1000 rozprávok. Má ženu Marušku, 3 deti a psíka Konora. Aj o Konorovi napísal knihu. Odpovedal na naše zvedavé otázky.

Spýtal sa nás, kto sa rád učí. Prihlásili sa len prváci, druháci a zopár bifľošov z vyšších ročníkov. Rozprával nám, že často chodieva do lesa na prechádzky. Pochádza z Prievidze a má veľmi rád aj Bojnice. Jeho spolužiakom bol náš pán učiteľ Nikmon. Založili spolu aj školskú kapelu. Hral nám na klavíri a spieval svoje piesne. Rapoval aj báseň, ktorú sám napísal. Bola to veľmi zaujímavá beseda a všetci sme sa dobre pobavili.

Škoda, že si tam s nami nemohol byť. Pozdravuje Ťa Tvoj spolužiak

Michal Boch