www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Online Katalóg
Špeciálne dokumenty

Špeciálne dokumenty

Brožúry

tlačené dokumenty v mäkkom obale

Články o meste Bojnice - bibliografia

ZOO, zámok, nemocnica, školy, obyvatelia

CD, DVD a CDromy

Rozprávky, rozhlasové hry, encyklopédie

El. knihy

beletria i náučné knihy

Gramoplatne

Rozprávky, hudba, poézia, výuka jazykov

Magnetofónové kazety

Rozprávky, poézia, hudba, výuka jazykov

Mapy

turistické, politické, kreslené

Videokazety

Rozprávky, koncerty, filmy


Vyhľadávanie po obsahovej stránke je umožnené aj prostredníctvom kľúčových slov.

Špeciálne dokumenty - rovnako ako dokumenty príručnej knižnice, ku ktorým patria napríklad aj encyklopédie, je možné si vypožičať iba prezenčne, čiže v priestoroch knižnice.